ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
สมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


สมศ.
สทศ.
แพลน


ภาพรวมกิจกรรม

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 กันยายน 2020
ชื่ออัลบั้ม : สัมมนาเขียนโครงการยุคใหม่ รุ่น 6 เชียงใหม่
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 กันยายน 2020
ชื่ออัลบั้ม : สัมมนาเขียนโครงการยุคใหม่ รุ่น 5 หาดใหญ่
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 กันยายน 2020
ชื่ออัลบั้ม : การเขียนโครงการยุคใหม่ แบบมุ่งผลลัพธ์ โรงเรียนอิสลามบาเจาะ
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 กันยายน 2020
ชื่ออัลบั้ม : การเขียนโครงการยุคใหม่ แบบมุ่งผลลัพธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 3 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 4 กันยายน 2020
ชื่ออัลบั้ม : แผนพัฒนาคุณภาพ แบบมุ่งผลลัพธ์ โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา RBM Model ลำดับที่ 80 และ ระบบการประกันคุณภาพภายใน แบบ สช. IQA 63
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 สิงหาคม 2020
ชื่ออัลบั้ม : สัมมนาวิจัยเพื่อการเรียนรู้ รุ่นที่ 3 กทม.
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 สิงหาคม 2020
ชื่ออัลบั้ม : การสัมมนา "วิจัยเพื่อการเรียนรู้" รุ่นที่ 2 จ.เชียงใหม่
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 สิงหาคม 2020
ชื่ออัลบั้ม : แผนพัฒนาคุณภาพ แบบมุ่งผลลัพธ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม RBM Model ลำดับที่ 79
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 สิงหาคม 2020
ชื่ออัลบั้ม : วิจัยเพื่อการเรียนรู้ รุ่นที่ 1 หาดใหญ่
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 สิงหาคม 2020
ชื่ออัลบั้ม : แผนพัฒนาคุณภาพ แบบมุ่งผลลัพธ์ โรงเรียนสตรีพัทลุง RBM Model ลำดับที่ 78
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  [ถัดไป]
บริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
411/491 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10900
Tel : 097-9428272 Fax : 02-160-9317 Email : attempt2@hotmail.com