ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
สมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


สมศ.
สทศ.
แพลน


แจ้งข่าวการสัมมนา หัวข้อใหม่ article

 

 

บริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการสัมมนา

เรื่อง “ การจัดทำดรรชนีสืบค้นเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ”

ความมุ่งหมายของการสัมมนา

         เพื่อให้ความรู้ ลดความเครียด ความกังวลใจของบุคลากรและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในชุดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ จากองค์กรภายนอกรูปแบบต่างๆให้กับสถานศึกษาพร้อมทั้งการแนะแนวทางเตรียมความพร้อมด้วยการสร้างดรรชนีสืบค้นและใช้เครื่องมือนี้เพื่อสรุปและจัดทำเป็นชุดข้อมูลเพื่อสร้างความสะดวกต่อการสืบค้นรวมทั้งใช้เครื่องมือนี้เพื่อประเมินความพร้อมของสถานศึกษาที่มีผลต่อการตรวจเยี่ยมจากหน่วยงานต่างๆและใช้ดรรชนีสืบค้นนี้ไว้รองรับการก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ภายใต้องค์กรคุณภาพระดับอาเซียน ( AQAN ) นี้ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ต่อไป

             ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 

โทรศัพท์ 097 - 9428272  
โทรสาร 02 - 1609317 (อัตโนมัติ)
E-mail: attempt2@hotmail.com 

วัน/เวลา/สถานที่ในการจัดสัมมนา

ยังไม่มีกำหนด    
     
     

โปรดลงทะเบียน 

         ขอความกรุณาทุกท่านโปรดลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วันนะคะ
ประชาสัมพันธ์

หลักสูตร "แนวคิดใหม่ในการวิจัยเพื่อการเรียนรู้" article
หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21” article
หลักสูตร "การเขียนโครงการยุคใหม่ แบบมุ่งผลลัพธ์" article
นัดหมายสัมมนา "การวิจัยเพื่อการเรียนรู้" article
นัดหมายการสัมมนา การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ แบบมุ่งผลลัพธ์ article
หลักสูตร “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ แบบมุ่งผลลัพธ์” ปี 63 article
เชิญร่วมการสัมมนา "การจัดทำดรรชนีสำรวจความพร้อมเพื่อประเมินคุณภาพตามมาตรฐานชุดใหม่" article
นัดหมายสัมมนาการจัดทำดรรชนีสำรวจความพร้อมเพื่อประเมินคุณภาพตามมาตรฐานชุดใหม่ article
"ระบบการประกันคุณภาพและการรายงานประเมินตนเองตามมาตรฐานใหม่” article
นัดหมายการสัมมนา IQA รุ่น 8 เชียงใหม่ article
ข่าวประชาสัมพันธ์ 1 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ article
นัดหมายการสัมมนา บริหารความเสี่ยงและดรรชนี EQA หาดใหญ่ article
นัดหมายการสัมมนาพัฒนาศักยภาพครูผ่านกระบวนการประเมินตนเอง article
เชิญร่วมการสัมมนา "พัฒนาศักยภาพครูผ่านกระบวนการประเมินตนเอง" รุ่นที่ 1 article
นัดหมายการสัมมนา หลักสูตรนิเทศการสอนยุคใหม่ แบบ 360 องศา article
การสัมมนาเรื่อง “การนิเทศการสอนยุคใหม่ แบบ 360 องศา” article
นัดหมายการสัมมนา หลักสูตรดรรชนี รุ่นที่ 3
หลักสูตรการจัดทำสารนิทัศน์เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา article
หลักสูตร การจัดทำ SAR ศูนย์พัฒนาเด็ก article
นัดหมายการสัมมนา หลักสูตรนิเทศการสอนยุคใหม่ แบบ 360 องศา article
การสัมมนาเรื่องการจัดทำคู่มือและการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา article
การสัมมนา เรื่องการจัดทแผนพัฒนาคุณภาพยุคใหม่ สำหรับโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็ก article
การสัมมนา SAR ระดับประถมและมัธยมศึกษา article
การติดตามชมวิดีทัศน์ บ.แพลนฯ
หลักสูตรใหม่ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก article
ขอนัดหมายการสัมมนา รุ่นที่ 2/2558 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2 article
นัดหมายสัมมนา SAR ศูนย์พัฒนาเด็ก หาดใหญ่ article
การนัดหมายงานสัมมนาศูนย์พัฒนาเด็ก article
แจ้งยืนยันสถานที่การสัมมนา บ.แพลน
ข้อมูลที่โรงแรมใกล้งานสัมมนาแพลนฯ ในกรุงเทพฯ articleบริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
411/491 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10900
Tel : 097-9428272 Fax : 02-160-9317 Email : attempt2@hotmail.com