ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
สมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


สมศ.
สทศ.
แพลน


หลักสูตร “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ แบบมุ่งผลลัพธ์” ปี 63 article

 
ประชาสัมพันธ์

นัดหมายสัมมนา "การวิจัยเพื่อการเรียนรู้" article
หลักสูตร "การเขียนโครงการยุคใหม่ แบบมุ่งผลลัพธ์" article
หลักสูตร "แนวคิดใหม่ในการวิจัยเพื่อการเรียนรู้" article
นัดหมายการสัมมนา การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ แบบมุ่งผลลัพธ์ article
เชิญร่วมการสัมมนา "การจัดทำดรรชนีสำรวจความพร้อมเพื่อประเมินคุณภาพตามมาตรฐานชุดใหม่" article
นัดหมายสัมมนาการจัดทำดรรชนีสำรวจความพร้อมเพื่อประเมินคุณภาพตามมาตรฐานชุดใหม่ article
"ระบบการประกันคุณภาพและการรายงานประเมินตนเองตามมาตรฐานใหม่” article
นัดหมายการสัมมนา IQA รุ่น 8 เชียงใหม่ article
หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21” article
ข่าวประชาสัมพันธ์ 1 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ article
นัดหมายการสัมมนา บริหารความเสี่ยงและดรรชนี EQA หาดใหญ่ article
นัดหมายการสัมมนาพัฒนาศักยภาพครูผ่านกระบวนการประเมินตนเอง article
เชิญร่วมการสัมมนา "พัฒนาศักยภาพครูผ่านกระบวนการประเมินตนเอง" รุ่นที่ 1 article
นัดหมายการสัมมนา หลักสูตรนิเทศการสอนยุคใหม่ แบบ 360 องศา article
การสัมมนาเรื่อง “การนิเทศการสอนยุคใหม่ แบบ 360 องศา” article
นัดหมายการสัมมนา หลักสูตรดรรชนี รุ่นที่ 3
หลักสูตรการจัดทำสารนิทัศน์เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา article
หลักสูตร การจัดทำ SAR ศูนย์พัฒนาเด็ก article
นัดหมายการสัมมนา หลักสูตรนิเทศการสอนยุคใหม่ แบบ 360 องศา article
การสัมมนาเรื่องการจัดทำคู่มือและการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา article
การสัมมนา เรื่องการจัดทแผนพัฒนาคุณภาพยุคใหม่ สำหรับโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็ก article
การสัมมนา SAR ระดับประถมและมัธยมศึกษา article
การติดตามชมวิดีทัศน์ บ.แพลนฯ
หลักสูตรใหม่ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก article
ขอนัดหมายการสัมมนา รุ่นที่ 2/2558 article
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2 article
นัดหมายสัมมนา SAR ศูนย์พัฒนาเด็ก หาดใหญ่ article
การนัดหมายงานสัมมนาศูนย์พัฒนาเด็ก article
แจ้งยืนยันสถานที่การสัมมนา บ.แพลน
ข้อมูลที่โรงแรมใกล้งานสัมมนาแพลนฯ ในกรุงเทพฯ article
แจ้งข่าวการสัมมนา หัวข้อใหม่ articleบริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
411/491 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10900
Tel : 097-9428272 Fax : 02-160-9317 Email : attempt2@hotmail.com