dot dot
dot
dot
dot
สมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


สมศ.
สทศ.
แพลน 

 

บริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
หน่วยงานเพื่อการพัฒนาและให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์     ด้านการบริหารจัดการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษามีผลงานการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ อเมริกา เยอรมัน รัสเซีย จีน เวียดนาม มาเลเซีย สปป.ลาว อินเดีย ภูฎาน ตุรกี รวมทั้งประสบการณ์จากการเป็น          ที่ปรึกษาโรงเรียน ชั้นนำในประเทศไทยทั้ง ๔ ภูมิภาคทั่วประเทศไทย       เรามุ่งนำนวัตกรรมและแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่ทันยุคทันสมัย          มอบสู่สถานศึกษาเพื่อความเข้มแข็งและเป็นเสิศด้านคุณภาพ
 
ประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์

 

 

เชิญร่วมการสัมมนา หลักสูตร

"การจัดทำดรรชนีสำรวจความพร้อมเพื่อประเมินคุณภาพตามมาตรฐานชุดใหม่"

 

ขอเรียนเชิญผู้บริหารและครูผู้สอน ร่วมการสัมมนา

หลักสูตร การจัดทำดรรชนีสำรวจความพร้อมเพื่อประเมินคุณภาพตามมาตรฐานชุดใหม่

วันสัมมนา

สถานที่

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560

โรงแรมสวนดุสิต เพลส   กรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560

โรงแรมลีการ์เด้นส์พลาซ่า   หาดใหญ่

 

ขอรับข้อมูลใบสมัครได้ที่  attempt2@hotmail.com

ติดต่อสอบถาม/ลงทะเบียนได้ที่  097 – 942 – 8272

 

 

 

More...

 

 

 

 

 

    ขอนัดหมายการสัมมนาหลักสูตร

เรื่องการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานชุดใหม่               

พบกันที่

รุ่น

  วันสัมมนา

สถานที่

 5

 

วันที่ 22 - 23 เมษายน 2560

 

ห้องห้วยสัมป่อย 1   ชั้น  6

 

 

โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  เชียงใหม่

 

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา  8.20 น.

 

เริ่มการสัมมนา 9.00 น.

  กรุณานำเอกสารประกอบการทำกิจกรรม

- แผนปฏิบัติการประจำปี

- แบบ ปพ. แบบ อบ.

- เครื่องคิดเลข      อย่าลืมนำมาด้วยนะครับ

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 097 – 942 - 8272

 

 

 

 

More...

  

 

เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาการสัมมนา

 หลักสูตร  

  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานชุดใหม่

     กิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ท่านจะได้

      1.เรียนรู้ขอบข่ายทั้ง 4 มาตรฐานพร้อมแบบบันทึกภาคสนาม(เครื่องมือ)

      2.เรียนรู้การเชื่อมโยง 4 มาตรฐานใหม่ สู่การประเมินระดับปฐมวัยได้

      3.ใวางแผนการจัดระบบบริหารและตั้งค่าเป้าหมายตามมาตรฐานทั้ง 4

      4.วางแผนการประเมินตามภาระงานการประกันคุณภาพ (ปฏิทินIQA)

      5.การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) แบบใหม่ 4 มาตรฐาน

พบกันที่

รุ่น

  วันสัมมนา

สถานที่

 

   

5

22-23 เมษายน 2560

โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  เชียงใหม่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 097 – 942 - 8272            แลัวพบกันทุกท่านนะครับ 

 

More...

 ขอนัดหมายการสัมมนา

  

 

เรียนท่านผู้ร่วมสัมมนา หลักสูตร

การจัดทำดรรชนีสำรวจความพร้อม

   เพื่อประเมินคุณภาพตามมาตรฐานชุดใหม่

  

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา  8.10  น.

      เริ่มการสัมมนา 9.00 น.

            (รบกวนตรงต่อเวลาด้วยนะคะ)

 

    โปรดนำ แผนปฏิบัติการประจำปี มาด้วยนะคะ

พบกันที่

รุ่น

  วันสัมมนา

ห้องสัมมนา

สถานที่

 1

21 ม.ค. 60 

ห้องนครสวรรค์

โรงแรมท็อปแลนด์  พิษณุโลก

2

22 ม.ค. 60

ห้องฟู่เป่า

โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 097 – 942 - 8272

 

 

More...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 1

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการสัมมนา 

เรื่อง “ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่

                     (แบบมุ่งเน้นผลลัพธ์)

          Improvement Plan for Result-based Management

  

รุ่น

วันสัมมนา

สถานที่

 

   

 

        ติดต่อสอบถามได้ที่ 097 - 942 - 8272  

                ติดต่อรับใบลงทะเบียนได้ที่ attempt2@hotmail.com                                         

 

More...

บริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
411/491 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel : 097-9428272 Fax : 02-160-9317 Email : attempt2@hotmail.com