dot dot
dot
dot
dot
สมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


สมศ.
สทศ.
แพลน 

 

บริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
หน่วยงานเพื่อการพัฒนาและให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์     ด้านการบริหารจัดการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษามีผลงานการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ อเมริกา เยอรมัน รัสเซีย จีน เวียดนาม มาเลเซีย สปป.ลาว อินเดีย ภูฎาน ตุรกี รวมทั้งประสบการณ์จากการเป็น          ที่ปรึกษาโรงเรียน ชั้นนำในประเทศไทยทั้ง ๔ ภูมิภาคทั่วประเทศไทย       เรามุ่งนำนวัตกรรมและแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่ทันยุคทันสมัย          มอบสู่สถานศึกษาเพื่อความเข้มแข็งและเป็นเสิศด้านคุณภาพ
 
ประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์

 ขอนัดหมายการสัมมนา

  

 

เรียนท่านผู้ร่วมสัมมนา หลักสูตร

การจัดทำดรรชนีสำรวจความพร้อม

   เพื่อประเมินคุณภาพตามมาตรฐานชุดใหม่

  

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา  8.10  น.

      เริ่มการสัมมนา 9.00 น.

            (รบกวนตรงต่อเวลาด้วยนะคะ)

 

    โปรดนำ แผนปฏิบัติการประจำปี มาด้วยนะคะ

พบกันที่

รุ่น

  วันสัมมนา

ห้องสัมมนา

สถานที่

 1

21 ม.ค. 60 

ห้องนครสวรรค์

โรงแรมท็อปแลนด์  พิษณุโลก

2

22 ม.ค. 60

ห้องฟู่เป่า

โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 097 – 942 - 8272

 

 

More...

 

 

เชิญร่วมการสัมมนา หลักสูตร

"การจัดทำดรรชนีสำรวจความพร้อมเพื่อประเมินคุณภาพตามมาตรฐานชุดใหม่"

 

ขอเรียนเชิญผู้บริหารและครูผู้สอน ร่วมการสัมมนา

หลักสูตร การจัดทำดรรชนีสำรวจความพร้อมเพื่อประเมินคุณภาพตามมาตรฐานชุดใหม่

วันสัมมนา

สถานที่

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560

โรงแรมท็อปแลนด์   จ.พิษณุโลก

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560

โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว   จ.เชียงใหม่

 

ขอรับข้อมูลใบสมัครได้ที่  attempt2@hotmail.com

ติดต่อสอบถาม/ลงทะเบียนได้ที่  097 – 942 – 8272

 

 

 

More...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 1

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการสัมมนา 

เรื่อง “ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่

                     (แบบมุ่งเน้นผลลัพธ์)

          Improvement Plan for Result-based Management

  

รุ่น

วันสัมมนา

สถานที่

 

   

 

        ติดต่อสอบถามได้ที่ 097 - 942 - 8272  

                ติดต่อรับใบลงทะเบียนได้ที่ attempt2@hotmail.com                                         

 

More...

 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา

เรื่อง การจัดทำสารนิทัศน์เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 

รุ่น

วันสัมมนา

สถานที่

 

 

 

 

   

           ติดต่อสอบถามที่ 097 – 942 – 8272  

More...

                        ขอนัดหมายการสัมมนา

เรื่อง “ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ (แบบมุ่งผลลัพธ์) ” 

 

วันสัมมนา

ห้อง

โรงแรม

 

27 - 28 ก.ค.59

นพเก้า

ลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่

 

        ท่านสามารถลงทะเบียนรับเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 8.20 – 8.55 น.

              อย่าลืม! นำเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพ(ฉบับเดิม)

              และเครื่องคิดเลข  เพื่อใช้ประกอบการทำกิจกรรม

   

            รบกวนตรงต่อเวลาด้วยนะคะ

 

             สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 097 - 942 - 8272               

             

                          พบกันวันสัมมนานะคะ

      


 

More...

บริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
411/491 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel : 097-9428272 Fax : 02-160-9317 Email : attempt2@hotmail.com