dot dot
dot
dot
dot
สมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


สมศ.
สทศ.
แพลน 

เชิญเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร “ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แบบมุ่งผลลัพธ์” รุ่นที่ 7 ในวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส กรุงเทพ ลงทะเบียนสัมมนาเพียง 2,500 บาท สนใจติดต่อได้ที่ 097-942-8272

 

บริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
หน่วยงานเพื่อการพัฒนาและให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์     ด้านการบริหารจัดการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษามีผลงานการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ อเมริกา เยอรมัน รัสเซีย จีน เวียดนาม มาเลเซีย สปป.ลาว อินเดีย ภูฎาน ตุรกี รวมทั้งประสบการณ์จากการเป็น          ที่ปรึกษาโรงเรียน ชั้นนำในประเทศไทยทั้ง ๔ ภูมิภาคทั่วประเทศไทย       เรามุ่งนำนวัตกรรมและแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่ทันยุคทันสมัย          มอบสู่สถานศึกษาเพื่อความเข้มแข็งและเป็นเสิศด้านคุณภาพ
 
ประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์

 

 

 

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาการสัมมนาหลักสูตร  

 

       พัฒนาศักยภาพครูผ่านกระบวนการประเมินตนเอง

                     (Potential Development through Self-Assessment Process)

 

       ขอบข่ายเนื้อหาหลักสูตรในครั้งนี้

 1. โครงสร้างรายงานการประเมินตนเอง (SAR ครู) ฉบับครูปฐมวัย ครูขั้นพื้นฐาน และฉบับบุคลากร

 2. เรียนร้การกำหนดเป้าหมายและแนวทางพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่ครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21

 3. เรียนรู้แนวทางการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพตนเองเพื่อเชื่อมต่อคุณภาพและมาตรฐานสากล

 4. เรียนรู้แนวทางการวิเคราะห์ศักยภาพตนเอง จากผลการประเมินเพื่อนำสู่การปรับปรุงพัฒนาตนเองในแต่ละปี

       เอกสารนวัตกรรมที่จะมอบให้ทุกท่านในครั้งนี้

1. แบบรายงานการประเมินตนเอง ฉบับครูปฐมวัย

2. แบบรายงานการประเมินตนเอง ฉบับครูขั้นพื้นฐาน

3. แบบรายงานการประเมินตนเอง ฉบับครูสายสนับสนุน/ครูฝ่ายงานบริหาร 

 

พบกันที่

รุ่น

  วันสัมมนา

สถานที่

 1

วันที่ 18 – 19  พฤศจิกายน 2560

โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 097 – 942 - 8272

 

 

 

More...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 1

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการสัมมนา 

เรื่อง “ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่

                     (แบบมุ่งเน้นผลลัพธ์)

          Improvement Plan for Result-based Management

  แผนพัฒนาคุณภาพเป็นคัมภีร์สำคัญของสถานศึกษา ที่ใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาอย่างมีทิศทาง ด้วยเหตุนี้เราจึงทำการสังเคราะห์ พัฒนา และสร้างเป็นหลักสูตร “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ (แบบมุ่งเน้นผลลัพธ์)”     ที่ได้ผลและนำสู่การปฏิบัติได้จริง แก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการ และสามารถรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ข้อมูลอย่างรอบด้าน และนำพาสถานศึกษาสู่การเป็นองค์กรชั้นเลิศๆได้ต่อไป

รุ่น

วันสัมมนา

สถานที่

 

 7

 

 25 - 26 พฤจิกายน 60  โรงแรมสวนดุสิตเพลส  กรุงเทพ

 

        ติดต่อสอบถามได้ที่ 097 - 942 - 8272  

                ติดต่อรับใบลงทะเบียนได้ที่ attempt2@hotmail.com                                         

 

More...

 

 

 

 

 

    ขอนัดหมายการสัมมนาหลักสูตร

เรื่องการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานชุดใหม่               

พบกันที่

รุ่น

  วันสัมมนา

สถานที่

 6

 

20 - 21 สิงหาคม 2560

 

ห้องลิขิต 1

 

 

โรงแรมสวนดุสิต เพลส กทม.

 

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา  8.20 น.

 

เริ่มการสัมมนา 9.00 น.

  กรุณานำเอกสารประกอบการทำกิจกรรม

- แผนปฏิบัติการประจำปี

- แบบ ปพ. แบบ อบ.

- เครื่องคิดเลข      อย่าลืมนำมาด้วยนะครับ

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 097 – 942 - 8272

 

 

 

 

More...

   

 

เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาการสัมมนา

 หลักสูตร  

  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานชุดใหม่

     กิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ท่านจะได้

      1.เรียนรู้ขอบข่ายทั้ง 4 มาตรฐานพร้อมแบบบันทึกภาคสนาม(เครื่องมือ)

      2.วางแผนการจัดระบบบริหารและตั้งค่าเป้าหมายตามมาตรฐานทั้ง 4

      3.วางแผนการประเมินตามภาระงานการประกันคุณภาพ (ปฏิทินIQA)

      4.การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง แบบใหม่ 4 มาตรฐาน

พบกันที่

รุ่น

  วันสัมมนา

สถานที่

 6

วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2560

โรงแรมสวนดุสิต เพลส  กรุงเทพมหานคร 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 097 – 942 - 8272

 

 

More...

 

ขอนัดหมายการสัมมนา

หลักสูตร “การนิเทศการสอนยุคใหม่ แบบ 360 องศา”

รุ่น

วันสัมมนา

ห้อง

สถานที่

5

5 – 6 ส.ค. 60

พิณทอง

โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวจ.เชียงใหม่

 

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา  8.10  น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 097 – 942 - 8272

 

 

 

More...

บริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
411/491 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel : 097-9428272 Fax : 02-160-9317 Email : attempt2@hotmail.com