dot dot
dot
dot
dot
สมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


สมศ.
สทศ.
แพลน 

22 – 23 ตุลาคม 59 นี้ ขอเรียนเชิญผู้บริหารและครูผู้สอน ร่วมการสัมมนา หลักสูตร “การจัดทำ SAR ศูนย์พัฒนาเด็ก” ที่ โรงแรม ลีการ์เดนส์ หาดใหญ่ ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ 097 – 042 – 8272

 

บริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
หน่วยงานเพื่อการพัฒนาและให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์     ด้านการบริหารจัดการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษามีผลงานการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ อเมริกา เยอรมัน รัสเซีย จีน เวียดนาม มาเลเซีย สปป.ลาว อินเดีย ภูฎาน ตุรกี รวมทั้งประสบการณ์จากการเป็น          ที่ปรึกษาโรงเรียน ชั้นนำในประเทศไทยทั้ง ๔ ภูมิภาคทั่วประเทศไทย       เรามุ่งนำนวัตกรรมและแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่ทันยุคทันสมัย          มอบสู่สถานศึกษาเพื่อความเข้มแข็งและเป็นเสิศด้านคุณภาพ
 
ประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์

 

ขอเรียนเชิญผู้บริหารและครูผู้สอน ร่วมการสัมมนา

หลักสูตร “การจัดทำ SAR ศูนย์พัฒนาเด็ก”

วันสัมมนา

สถานที่

22 – 23  ตุลาคม  59  นี้

โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า  หาดใหญ่

 

ขอรับข้อมูลใบสมัครได้ที่  attempt@hotmail.com

ติดต่อสอบถาม/ลงทะเบียนได้ที่  097 – 042 – 8272

 

More...

 

 

                         ขอเชิญชวนเข้าร่วมการสัมมนา (หลักสูตรใหม่ 2559)

                                     เรื่อง การนิเทศการสอนยุคใหม่ แบบ 360 องศา

                       New Concept of Instructional Supervision: 360° evaluation

 

รุ่นที่

วันสัมมนา

สถานที่สัมมนา

 5

    7 - 8 ตุลาคม 59  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กทม.

 

 6

 

 18 - 19 ตุลาคม 59

 

โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่

 

 

                  

 

                                       ติดต่อสอบถามได้ที่   097 - 942 - 8272

More...

ข่าวประชาสัมพันธ์ 1

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการสัมมนา 

เรื่อง “ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่

                     (แบบมุ่งเน้นผลลัพธ์)

          Improvement Plan for Result-based Management

  

รุ่น

วันสัมมนา

สถานที่

7

30 กันยายน – 1 ตุลาคม 59

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

8

26 - 27 ตุลามคม 59

โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่

 

        ติดต่อสอบถามได้ที่ 097 - 942 - 8272  

                ติดต่อรับใบลงทะเบียนได้ที่ attempt2@hotmail.com                                         

 

More...

                        ขอนัดหมายการสัมมนา

เรื่อง “ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ (แบบมุ่งผลลัพธ์) ” 

 

วันสัมมนา

ห้อง

โรงแรม

 

27 - 28 ก.ค.59

นพเก้า

ลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่

 

        ท่านสามารถลงทะเบียนรับเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 8.20 – 8.55 น.

              อย่าลืม! นำเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพ(ฉบับเดิม)

              และเครื่องคิดเลข  เพื่อใช้ประกอบการทำกิจกรรม

   

            รบกวนตรงต่อเวลาด้วยนะคะ

 

             สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 097 - 942 - 8272               

             

                          พบกันวันสัมมนานะคะ

      


 

More...

 

 

 

                                                    ขอนัดหมายการสัมมนา

 หลักสูตร " การนิเทศการสอนยุคใหม่ แบบ 360 องศา" 

 

รุ่น

วันสัมมนา

 

 

ห้องสัมมนา

สถานที่

2

23 – 24 ก.ค. 59

 

นพเก้า

โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า

หาดใหญ่

                        ท่านสามารถลงทะเบียนรับเอกสารได้ตั้งแต่ 8.10  น.

                                      (รบกวนตรงต่อเวลา เนื่องจากมีเนื้อหาค่อนข้างมาก)

  โปรดนำเครื่องคิดเลข เพื่อมาประกอบการทำกิจกรรมการสัมมนาด้วยนะคะ

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 097 - 942 - 8272

 

More...

บริษัท แพลน เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
411/491 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel : 097-9428272 Fax : 02-160-9317 Email : attempt2@hotmail.com